Peder Tomren si webside

tilbake til Framsida

Skjærtorsdag 9. april:

Hildre kyrkje kl. 11.

Nattverdsgudsteneste.

Tekstar: 2. Mos 12,3-8,11: Israelsfolket ordnar til påskemåltidet.
1 Kor 10,16-17: Brødet og vinen gir del i Jesu lekam og blod.
Matt 26,17-29: Judas skal svike Jesus, men det gir liv til oss.

Tema: Det er ugraset han vil ha.

Søndag 12. april, 1. påskedag:

Vatne kyrkje kl. 11.

Påskedagsgudsteneste.

Tekstar: Salme 118,14-24: Dette er dagen som Herren har gjort.
1. Kor 15,1-11: Det finst mange vitne til at Jesus stod opp.
Matt 28,1-8: Livet pressar seg fram.

Tema: Framtida er redda.

Deltaking: PS 96.

Måndag 13. april, 2. påskedag:

Hamnsund kyrkje kl. 11.

Påskedagsgudsteneste.

Tekstar: Salme 118,14-24: Dette er dagen som Herren har gjort.
1. Kor 15,1-11: Det finst mange vitne til at Jesus stod opp.
Matt 28,1-8: Livet pressar seg fram.

Tema: Framtida er redda.

Søndag 19. april:

Fjørtoft kyrkje kl. 11.

Tekstar: Jes 43,10-13: Berre Gud er gud og frelsar.
1. Kor 15,53-57: Livet skal erstatte døden.
Joh 20,19-31: Tvilaren Tomas frå sjå og trur.

Tema: Gud har dekka bord med liv og overflod.

Søndag 26. april:

Vatne kyrkje kl. 10.30 og kl. 12.30.

Konfirmasjonssgudstenester.

Tekstar: Esek 34,11-16a: Herren leitar etter sauene sine og fører dei heim.
1. Pet 2,21b-25: Jesus er offerlammet og hyrdingen.
Joh 10,11-16: Jesus er den gode hyrdingen.

Tema: Hyrdingen er der alltid og viser veg.

Søndag 10. mai:

Hildre kyrkje kl. 11.00.

Jubileumssgudsteneste.

Tekstar: Esek 36:26-28: Steinhjartet erstatta av nytt hjarte. Gud vår Gud.
Jak 1:17-21: Den gode Gud gir det gode. Vi skal gjere det same.
Joh 16:5-15: Anden skal kome og veilede oss.

Tema: Guddomen er nær med alt sitt.

Deltaking: PS 96, Marit Krogsæter, Ingrid Johanne Nupen, Ørskog og omegn trekkspelklubb og ordføraren.

Søndag 17. mai:

Brattvåg kyrkje kl. 10.30.

Nasjonaldagen.

Familiegudsteneste.

Tekstar: Jer 29:11-14a: Gud har tankar om fred, framtid og håp.

Tema: Gud vil alltid lengte etter å gi.

Deltaking: Barnegospel og gruppe frå Brattvåg Janitsjar.

Søndag 17. mai:

Hamnsund kyrkje kl. 12.00.

Nasjonaldagen.

Familiegudsteneste.

Tekstar: Jer 29:11-14a: Gud har tankar om fred, framtid og håp.

Tema: Gud vil alltid lengte etter å gi.

Deltaking: "Kor for det" og Søvik og Gamlem skulekorps.

tilbake til Framsida